Barokkscenen

Type Teatersal
Plassering Fredrikshalds teater
Kontakt Inger Ånnerud
Byggeår 1838
Mål scenerom 12 x 6 m, salong 10 x 11 m
Kapasitet 258
Egnet til Teater, konserter

Barokkscenen er en klassisk titteskapsscene med prosceniebue og skrått gulv. En stor samling perspektivisk dekorerte kulisser er bevart.

Scenen kan settes opp i to ulike versjoner, med original forscene, som dekker hele prosceniebuen, eller med orkestergrav, som gir rom til ekstra publikumsplasser.