Konservativen

Gammel del

Adresse Øvre Bankegate 5
Eier Halden kommune
Disponeres av Halden kulturråd
Kontakt Trine Wille
Webside http://konservativen.no
Byggeår ca 1760

Konservativen inneholder Rosenlundsalen og diverse smårom som disponeres av Halden kulturråd.

Navnet har Konservativen fra Den Konservative Arbeiderforening som eide huset fra 1900 til 1961.

Eksterne lenker

Ny del

I tilknytting til Konservativen finnes også en moderne studioscene, Sparebanksalen.

Adresse Øvre Bankegate 5
Eier Halden kommune
Kontakt Linn Andersen
Webside http://www.halden.kommune.no/kulturogidrett/Sparebanksalen/Sider/side.aspx
Byggeår 1990

Sparebanksalen inneholder en black box med tilhørende kulisseverksted, kostymelager, systue, kjøkken, foyer og scenegarderober.

Sparebanksalen ble gitt i gave til Halden kommune av Halden Sparebank i forbindelse med verdensfestivalen for amatørteater i 1991. Hensikten var å skaffe byens mange amatørteatergrupper adekvate lokaler. De gamle sidebyggene i konservativen ble integrert med en ny black box til et bygg som inneholdt alle nødvendige fasiliteter for teaterproduksjon. planen var så å kople nybygget sammen med gamle konservativen slik at Rosenlundsalen kunne benytte de samme ressursene. Dette er ennå ikke gjennomført.

Salen var en periode utlånt som øvingslokale til Det Norske Blåseensemble som gjorde endringer i akustikken.

Verkstedavdelingen er midlertidig okkupert av ungdomsklubben Domino. Deler av foyeren brukes til lager. Teatermiljøet venter utålmodig på at ungdomsklubben skal få mer passende lokaler og huset returneres til sin påtenkte funksjon.