Kulturkvartalet

Kulturkvartalet i halden er en gruppe sentralt plasserte bygninger som blir brukt, eller har blitt brukt, til ulike kulturformål. Her ligger Norges eldste teatersal og Norges eneste bevarte barokkteater ved siden av klassiske forsamlingshus fra arbeiderbevegelsens storhetstid. Kulturkvartalet inneholder både private og offentlige kulturbygg. Noen er i drift, andre er midlertidig avstengt.

Hensikten med denne wikien er å skape og vedlikeholde en oversikt over fasilitetene i kulturkvartalet.

En wiki er en dugnad. Her kan alle delta. Har du informasjon om noen av lokalene, så kan du skrive det rett inn i den aktuelle siden. (Trykk på blyantsymbolet.)

Hvis du har innspill som ikke passer direkte inn i wikien, eller har lyst til å kommentere prosjektet, så kan du skrive på diskusjonsiden.